A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:

 

1. A nyilvántartásba vétel sorszáma: 2/2012.

2. A kereskedő

- neve: Szakács Brigitta
- c
íme, illetve székhelye: 8551 Nagygyimót, Pápai utca 37.
3. A kereskedő cégjegyzék száma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma: 29520691
4. A kereskedő statisztikai száma: 65912988-5630-231-19
5.
A kereskedelmi tevékenység helye: 8551 Nagygyimót, Pápai utca 37.
5.1.
A kereskedelmi tevékenység címe: 8551 Nagygyimót, Pápai utca 37.
5.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és útvonal jegyzéke: -
5.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke:
6. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. §. (4) bekezdése szerint:  üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő-vasárnap: 6,00-04,00 óráig

7.2. az üzlet elnevezése: Toroklocsoló a szomjas vadvirághoz

7.3. az üzlet alapterülete: 45 m2

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 50 fő

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2012. július 2.

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

1.2.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék.

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:

9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Vendéglátó kiskereskedelem, italbolti vendéglátás, édesség kiskereskedelem

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. szeszesital-kimérést: Igen

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja. 2012. július 2.

 

.

 

Oklevél

eMagyarország


 

                                                                                                                             

Info

 Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az
 
Go to top