Több képért kattints a képre.

A fűzfák védelmében

 

 

Tájékoztatás

Nagygyimót község temetőjében „a Nagygyimóti ravatalozó és kegyeleti park felújítása”

fejlesztésről

 

Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás elnyerésére.

Az MVH a 207245861 azonosító számú kérelmet pozitív elbírálásban részesítette és 2011. április hónapban kézhez kapott határozatával

5.739.509 Ft-ot

ítélt meg a fenti fejlesztés támogatására.

 A fejlesztés 2011. évben valósul meg az alábbiak szerint:

 1. A ravatalozó épületének külső felújítása; - nyílászáró csere, homlokzati és tetőfelújítás, új cserépfedés, csapadékvíz-csatorna csere –

 2. A ravatalozó előtt szabadtéri kegyeleti tér kialakítása 213 m2 nagyságban;- viakolor térburkolat, 1 db mozgáskorlátozotti parkoló, az öreg, baleset- és életveszélyes fűzfák kivágása, azok pótlása 8 db kislevelű hárssal, 30 db tujával lehatárolva. 6 db pad kerül kihelyezésre és a haranglábra tető- és faburkolat kerül –

 Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a helyi egyházközösségeknek, hogy előzetes megállapodás alapján hozzájárultak a fejlesztéshez.

 Kérjük a lakosság, a hozzátartozók, temetőt használók türelmét és megértését a munkálatok idejére.

 Az önkormányzat a megítélt támogatás ismeretében keresi a kivitelezőt. A munkálatokat nyáron tervezi elkezdeni, az átadást 2011. szeptember-október hónapokra időzíti.

 A lakosságot és az érdeklődőket az önkormányzat honlapján – a www.nagygyimot.hu oldalon- a munkálatok végzéséről folyamatosan tájékoztatja.

 

Oklevél

eMagyarország


 

                                                                                                                             

Info

 Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az
 
Go to top