A Nagygyimóti Mesevilág Óvoda nevelőtestülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2019. május 15 - 16 7.00 órától 9.00 óráig és 13.30 órától - 15.30 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • a szülő /törvényes képviselő/ nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, a (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A kérelmet meg kell indokolni, az indok

  • a gyermek családi körülményei
  • képességeinek kibontakoztatása, illetve
  • sajátos helyzete lehet.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos.

 


 


 

 


Hulladékszállítási logisztikai tájékoztató

 


Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

Határvadász pályázati feltételek pályázati felhívás teljes anyaga

 


Go to top