Öregséd Vadásztársaság

Nagygyimót Jövőjéért Alapítvány

 

Alapítványunk folyamatosan részt vesz a település működtetésében, fenntartásában, további helyi civil szervezetek életében.

Pályázatokon keresztül foglalkoztatunk pályakezdőket, időseket, ők együttműködés keretében az önkormányzat fenntartásában működő óvodai és élelmiszerbolt dolgozói számára nyújtanak segítséget.

Az alapítvány tevékenységéhez kapcsolódik a családok, mint a társadalom alap egységének támogatása, megerősítése, a gyermekek és fiatalok helyes, egészséges életmódra nevelése, időskorúak gondozása, rászorulók, fogyatékkal élők és betegek segítése, továbbá a falusi önellátó gazdaságok támogatása.

A Magyar Falu Program keretében kapott gépjármű beszerzési támogatásnak köszönhetően hatékonyabban tudjuk ellátni tevékenységünkhöz kapcsolódó feladatainkat, településünket vonzóbbá, komfortosabbá teszi és a helyi közösségek megelégedésére is szolgál.

       

 


 

 

A felvételi lap letölthető itt: Beiratási felvételi lap

 
Változik a kormányablakok nyitvatartása


Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg a KSH honlapjáról:

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy a KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói toborzást indít, amihez szíves támogatását kérjük. Széles körben ismertté kívánjuk tenni az elérhetőségét annak a webes felületnek, amely az összeírói jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján – az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával – történik az összeírók kiválasztása az adott település, településrész összeírására. A toborzás 2020. február 15-től március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április közepéig kerül sor.
Kérem, szíveskedjék munkánkat támogatni azzal, hogy megkeresésünket, illetve a toborzási felületet széles körben ismertté teszi munkatársai között!

A toborzó felület linkje: Összeírókat keresünk a júniusi Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.

A link elérhető a KSH honlapján is.

A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a határidőket és az összeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos kiemelni, hogy a jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.

Köszönjük támogatását és segítő együttműködését! Várjuk kollégái, ismerősei jelentkezését!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu

 


 A Nagygyimóti Mesevilág Óvoda nevelőtestülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2019. május 15 - 16 7.00 órától 9.00 óráig és 13.30 órától - 15.30 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • a szülő /törvényes képviselő/ nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, a (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A kérelmet meg kell indokolni, az indok

  • a gyermek családi körülményei
  • képességeinek kibontakoztatása, illetve
  • sajátos helyzete lehet.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos.

 


 


 

 


Hulladékszállítási logisztikai tájékoztató

 


Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

Határvadász pályázati feltételek pályázati felhívás teljes anyaga

 


Go to top