Csóti Közös Önkormányzati Hivatal

Helyi Választási Iroda Vezetője

8558. Csót, Rákóczi u. 39.

 

Szám:  355-6/2014.

                                                                              Tárgy: Nagygyimót községben az egyéni listás

                                                                                          képviselőjelölt és a

                                                                                          polgármesterjelölt állításához  szükséges 

                                                                                          ajánlások száma                                                                                              

 

H a t á r o z a t

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E §, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet 16. §, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja  alapján a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 

Egyéni listás önkormányzati képviselőjelölt az, akit az adott választókerület  választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Községünkben a képviselő- jelöléshez szükséges ajánlások száma: 5.

 

Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Községünkben a polgármester-jelöléshez szükséges ajánlások száma: 15.

 

E határozatot meghozatala napján Nagygyimót község honlapján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján (8551. Nagygyimót, Rákóczi u. 2.)  közzéteszem.  

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (8558. Csót, Rákóczi u. 39..) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételétől számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

 

I n d o k o l á s

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E § szerint:

(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény  9. §-a  szerint:

(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a

jelöltnek ajánlott

.

A központi névjegyzék augusztus 15-i adatai szerint Nagygyimót községben a választópolgárok száma: 477 fő.

A fentiek alapján megállapítottam a jelöléshez szükséges ajánlások számát.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §, 209. § (1) bekezdés, 210. § (1) bekezdés és 212. § rendelkezésein alapul.

 

Csót, 2014. augusztus 18. 

 

                                                                                                                                   Takács Imre

                                                                                                                      jegyző

                                                                                                                           HVI vezető

.
Go to top